Czym powinny charakteryzować się idealne aplikacje i portale miejskie?

Nowoczesne technologie coraz odważniej wkraczają w życie codzienne. Dostrzegamy to również w naszym najbliższym otoczeniu – mieście, dzielnicy czy osiedlu. Aplikacje i portale stanowią świetną formę komunikacji pomiędzy miastem (urzędem, służbami miejskimi i innymi jego organami) a samymi mieszkańcami, kształtując pozytywne trendy współżycia społecznego. Czym charakteryzują się innowacyjne platformy miejskie?

Aplikacje i portale miejskie wpływają na efektywność pracy urzędów i instytucji. Te mogą w prosty sposób porozumiewać się z mieszkańcami, udostępniając im ważne publiczne dane. Aktywną stroną komunikacji są również sami mieszkańcy, którzy mogą przekazywać własne zgłoszenia, np. na tematy istotne dla lokalnych społeczności. Główny kanał komunikacji, gwarantujący otwartość oraz sprawną wymianę informacji, stanowi portal internetowy i związana z nim aplikacja mobilna, działająca w ramach mobilnych systemów operacyjnych.

Dobre aplikacje i portale miejskie, czyli informacja w każdym calu

Aplikacje i portale miejskie to rozwiązania genialne w swej prostocie. Ich najważniejszym zadaniem jest prezentacja informacji umieszczanych przez jednostki organizacyjne urzędów miasta, służb miejskich, służb zarządzania kryzysowego, straży miejskiej itd. Dzięki temu, mieszkaniec w czasie mocno zbliżonym do rzeczywistego otrzymuje informacje dotyczące aktualnych wydarzeń oraz ostrzeżenia o zagrożeniach. Zyskuje dostęp do wykazu utrudnień drogowych, awarii infrastruktury, odbywających się imprez kulturalnych czy sportowych.

„Kanał informacyjny zapewnia też dostęp do aktualności emitowanych przez poszczególne jednostki urzędów oraz służb. Na podorędziu mieszkańców znajdują się niezbędne numery alarmowe, a także numery innych organizacji, służb i instytucji pożytku publicznego. Bardzo cenne źródło wiedzy stanowią poradniki obejmujące identyfikację i sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia. To rozwiązanie pełni również istotną funkcję edukacyjną – dostarcza interaktywne instrukcje postępowania w sytuacji ratowania życia ludzkiego. Zawiera m.in. wykaz najbliższych lokalizacji defibrylatorów AED oraz asystenta resuscytacji – tłumaczy przedstawiciel firmy Sprint, autora nowoczesnej platformy interaktywnej Bezpieczne Miasto”.

Aplikacje i portale miejskie jako narzędzie dla mieszkańców

Istotnym atutem aplikacji i portalów miejskich jest ich wysoka funkcjonalność. Mieszkaniec samodzielnie określa, jakiego typu informacje chce otrzymywać (selekcjonuje je według życzenia). Może też zamieszczać informacje zwrotne oraz komunikować – np. o wystąpieniu sytuacji niepokojącej bądź innego istotnego zdarzenia, co może pomóc zarówno służbom uczestniczącym w likwidacji skutków zdarzeń, jak i w szybkim poinformowaniu innych mieszkańców. Tego typu rozwiązanie z powodzeniem zaimplementowano na platformie Bezpieczne Miasto. Każde zgłoszenie jest tam opatrzone numerem, zaś użytkownik aplikacji może śledzić na bieżąco jego realizację. W rezultacie, mieszkaniec w jednym miejscu ma źródło bieżących informacji oraz możliwość komunikowania się z miastem i jego instytucjami, co bez wątpienia podnosi bezpieczeństwo i komfort jego funkcjonowania w społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *