Nietypowe wskaźniki contact center

Jakie są 3 metryki, które często decydują o efektywności wirtualne call center? Odpowiedź jest oczywista: zysk, zadowolenie i lojalność klientów. Nie można jednak zaprzeczyć znaczenie innych metryk, które pomagają zidentyfikować słabe strony, odkryć możliwości ich zniwelowania, przeanalizować wyniki contact center i zrozumieć przyczyny odchyleń od ustalonych wartości wskaźników.

Na przykład poziomy takich metryk jak Average Handling Time (AHT) i First Contact Resolution (FCR) wskazują na potencjał poprawy wydajności agentów contact center.

Jednak najczęściej spotykane metryki nie uwzględniają wewnętrznych czynników, które wpływają na wydajność pracowników. W dodatku niektóre z nich są nieodpowiednie dla dzisiejszych omni-channel Contact Center.

Dlatego wiele firm wychodzi poza utarte sposoby mierzenia produktywności i wprowadza nowe metryki, które lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację w centrum kontaktowym. Oto niektóre z nich:

Czas potrzebny na określenie profilu klienta.

Pokazuje, ile okien/plików musi przejrzeć operator, aby uzyskać pełną informację o kliencie (cel połączenia, wcześniejsze doświadczenia z firmą, dane osobowe, średni rachunek, preferencje klienta).

Czas potrzebny na znalezienie rozwiązania problemu.

Mierzy on liczbę plików, programów, które operator musi ręcznie otworzyć, aby znaleźć odpowiedź na pytanie klienta. Pomaga również ocenić poziom kompetencji pracowników contact center i/lub trafność bazy wiedzy.

Znaczenie komunikacji „na żywo” z klientem.

Analizuje, jak często klienci wolą interakcje „na żywo” z operatorem contact center od innych kanałów komunikacji.

Liczba „niepotrzebnych” interakcji z klientami.

Ocenia, ile interakcji z klientami mogło zostać rozwiązanych bez interwencji operatora w trybie samoobsługowym.

Poziom personifikacji. Pokazuje poziom zaangażowania operatora w pytanie klienta, stopień personalizacji usługi. Jego oszacowanie może być oparte na subiektywnej opinii bezpośredniego przełożonego, jak również na specjalnie opracowanej metodologii obliczeń.

Efektywność trybu samoobsługowego.

Określa stosunek liczby pytań klienta pomyślnie rozwiązanych w samoobsłudze do liczby pytań bez odpowiedzi.

Poprawność ustawień routingu.

Analizuje, ile rozmów z klientami trafia do agenta o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu.

Czy znasz nowe metody oceny efektywności contact center i operatorów call center? Dlaczego więc nie zacząć ich wdrażać już dziś z oprogramowaniem Voiptime Contact Center https://voiptimecloud.pl/?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *