Radary dopplerowskie w zastosowaniach wojskowych

Radary dopplerowskie służą do pomiaru obiektów, które szybko się poruszają. Wykrywają ich obecność, a także mierzą prędkość zbliżania się i oddalania, używając do tego tzw. efektu Dopplera. Najprostszy przykład jego użycia to syrena pogotowia ratunkowego. Im bliżej danej osoby się znajduje, tym dźwięk staje się wyższy. Kiedy się oddali, dźwięk będzie się zniżał. Radary dopplerowskie bardzo często wykorzystuje się w wojsku. Jakie mają zastosowanie?

Rodzaje radarów dopplerowskich

Znanym producentem radarów dopplerowskich jest firma EDH Doppler, która ma swoją główną siedzibę w Republice Południowej Afryki. Wytwarza ona głównie dwa typy takiego sprzętu:

  • radary taktyczne, czyli wojskowe – zbierają dane do systemu kierowania ogniem (SKO) łącznie z danymi z systemów pogodowych – stacji meteorologicznych IRDAM,
  • radary poligonowe – służą do celów badawczo-naukowych, do pomiarów parametrów batalistycznych, wyznaczają trajektorię lotu pocisku, a także pomiar jego prędkości.

Jedną z największych firm, która odpowiada za ich dystrybucję w Polsce jest Forcepol. Spółka od lat dostarcza produkty z przemysłu zbrojeniowego i cywilnego z całego świata.

Zastosowanie radarów dopplerowskich

Zastosowanie radarów z efektem dopplera jest wielorakie.

Radary dopplerowskie bardzo często wykorzystywane są do pomiaru prędkości pojazdów na drodze. Radar pulsacyjno-dopplerowski używany jest np. w meteorologii do pomiaru prędkości opadów, a także przesuwania się chmur. Dzięki tej funkcji można odpowiednio wcześnie powiadomić mieszkańców danego rejonu o nadchodzących burzach czy tornadach.

Inne zastosowanie radarów dopplerowskich to wysyłanie sygnałów z anten satelitarnych, dzięki czemu podczas oglądania telewizji czy słuchania radia można uzyskać lepszą jakość sygnału. Radary dopplerowskie to także urządzenia, które pozwalają na nawigację samolotów i statków kosmicznych. Bezpośredni pomiar ruchu Ziemi za pomocą właśnie tego radaru i porównanie go z prędkością samolotu umożliwia dokładne określenie prędkości wiatru.

Radar dopplerowski jest urządzeniem, które wykorzystuje się obecnie w największym stopniu w wojsku. Przede wszystkim mierzy on prędkość szybko poruszających się pocisków i obiektów w przemyśle zbrojeniowym. Jest także w stanie określić ich odległość od miejsca docelowego, kierunek ich poruszania się, jak i wielkość obiektu. Używa się go nie tylko w warunkach lądowych czy powietrznych, ale także podwodnych. W tym przypadku radar dopplerowski określa prędkość kątową obiektów, dzięki czemu rozróżnia łodzie i peryskopy od rzeczywistych zagrożeń na drodze. Jego używanie przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żeglugi, a tym samym usprawnia wykonywanie zadań specjalnych. Najczęściej stosują go floty wojenne i straż wybrzeża.

Inna grupa radarów to radary wysokość częstotliwości, działających np. w paśmie Ka, dzięki którym możliwe jest:

  • wyznaczenie punktu uderzenia, prędkości, kąta upadku pocisków (Weapon Impact Scoring System ABISS),
  • detekcja dronów i drobnych obcych obiektów np. na pasach startowych lotnisk wojskowych,
  • pomiar ścieżki lecących odłamków bomby po eksplozji/detonacji głowicy bojowej (Warhead Fragmentation Measurement System WFMS) – to wysokiej technologii sprzęt produkowany przez Nordic Radar Solutions, za ich dystrybucję w Polsce odpowiedzialny jest Forcepol.

Radary dopplerowskie, jak i inne sprzęty z przemysłu zbrojeniowego powinny być kupowane tylko od profesjonalnych dostawców, którzy oferują wysoką jakość produktów. Zdecydowanie największym ich odbiorcą jest wojsko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *