Czym zajmuje się projektowanie PCB?

Projektowanie obwodów drukowanych to zadanie dla specjalistów, którzy mają wiedzę i umiejętności w zakresie rozmieszczenia w taki sposób elementów, prowadzenia ścieżek i samej konstrukcji, by płytka PCB działała zgodnie z oczekiwaniami.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę rozmiar urządzenia. W przeciwnym razie płytki PCB mogą być nieefektywne, nagrzewać się lub generować sprzężenia. Poza tym ścieżki obwodów drukowanych nie mogą na siebie wpływać w negatywny sposób. I dlatego projektowanie płytek PCB oparte jest o szereg zasad. Jedną z nich jest unikanie zakrętów dla sygnału zegara. Poza tym trzeba wziąć także pod uwagę ilość warstw w danej płytce PCB.

Projektowanie obwodów drukowanych w zastosowaniu przemysłowym

Z zasady też projektowanie PCB musi uwzględniać płaszczyznę masy. Jest ona stanem i radiatorem. To jedna z wielu warstw płytki PCB. W przypadku projektowania płytek drukowanych dwuwarstwowych aż 75% powierzchni powinno być przeznaczone na masę. Dzięki temu sprzęt – szereg urządzeń elektronicznych, będzie mógł działać bez zarzutu. Od projektowania PCB zależy bowiem efekt końcowy – jakość produktu, ale też jego cena. Poza projektem niezwykle istotne będzie również dobranie wysokiej jakości komponentów. I dlatego warto te zadania zlecić profesjonalistom, którzy zajmują się projektowaniem PCB i są w stanie wykonać usługi na poziomie nieosiągalnym dla rozwiązań domowych.

Gdzie wykorzystywane są płytki PCB?

Z płytek drukowanych korzysta się w wielu branżach. Same obwody utrzymują układy scalone i inne komponenty elektroniczne. Jak widać, tego typu elementy pojawiają się w każdym urządzeniu – w komputerów, sprzętu mobilnego, telefonów i wielu innych sprzętów, które są przede wszystkim przeznaczone do komunikacji i rozrywki. Poza tym płytek PCB używa się także w sprzęcie pomiarowym, motoryzacji czy kosmonautyce. To części układów elektronicznych, od których zależy działanie wielu różnych urządzeń.

Zalety płytek drukowanych

Przy  projektowaniu PCB trzeba wziąć pod uwagę zgromadzoną dokumentację, listę komponentów, harmonogram i budżet. Podstawową informacją jest to, jakie obwody drukowane mają pełnić funkcje. Poza tym zwraca się także uwagę na ochronę środowiska naturalnego. Do projektowania obwodów drukowanych niezbędny jest schemat, a także świadomość tego, jakiego rodzaju obwód chce się zbudować. Poza tym trzeba posiadać również oprogramowanie. Dzięki niemu schemat obwodu staje się rysunekiem graficznym lub wizualizacją PCB wraz z komponentami, co niewątpliwie ułatwia całą pracę. Płytka drukowana musi mieć odpowiedniej szarości świeczki oraz zachowane ustalone odstępy między elementami. Poza tym projekt zawsze musi być spowodowany do możliwości montażowych danego zakładu produkcyjnego. Z zasady zakazuje się stosowania kątów prostych przy prowadzeniu ścieżek.

Na płytce PCB komponenty umieszcza się wyłącznie na wierzchniej warstwie w konkretnej kolejności. Będą to złącza, układy zasilające, obwody wrażliwe i precyzyjne, krytyczne elementy obwodu i pozostałe. Warto zwrócić uwagę, że na etapie projektowania płytek PCB komponenty mają standardową numerację pinów w lewym górnym rogu. Co za tym idzie – te symetryczne układa się wzdłuż tej samej osi, a elementy oznaczone znakami orientujący się w tym samym kierunku. Projekt PCB określa także marginesy, a także punkty odniesienia dla maszyn montażowych. Najczęściej są to okręgi, kwadraty lub krzyże. Projektowanie urządzeń elektronicznych ma na celu zagwarantować ich funkcjonalność i bezproblemowe działanie przez dłuższy czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *